11 wog Bydgoszcz

11 wog Bydgoszcz
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Czym są Wojskowe Oddziały Gospodarcze?

Wojskowy Oddział Gospodarczy, w skrócie WOG lub inaczej Oddział Zabezpieczenia (OZ), to specjalistyczna jednostka, która powołana została w celu dysponowania środkami budżetu państwa trzeciego stopnia. Do jej głównych zadań należy realizacja zadań finansowo-gospodarczych na rzecz jednostek wojskowych.
Wojskowe oddziały gospodarcze są podzielone na rejony odpowiedzialności. Zostały one ustalone na bazie podziału terytorialnego kraju.
Wojskowe Oddziały Gospodarcze mają obowiązek realizować zdania w zakresie: utrzymania gotowości bojowej i mobilizacyjnej, zabezpieczenia materiałowego, technicznego oraz medycznego, zabezpieczenia finansowego ( obejmuje również realizację zamówień publicznych), obsługi administracyjno-biurowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia transportowego jednostek wojskowych oraz obsługi prawnej.
Do zadań Wojskowych Oddziałów Gospodarczych należą również zakupy, między innymi środków czystości oraz BHP, artykułów oraz sprzętów biurowych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia warsztatowego.

słowa kluczowe: 11 wog, 11 wog bydgoszcz, 11 wojskowy oddział gospodarczy, 11 wojskowy oddział gospodarczy bydgoszcz, 11 wog przetargi, 11 wog bydgoszcz przetargi, womp bydgoszcz ul gdańska 147

Najnowsze wpisy o gospodarce:

About author

Related Articles