Kancelaria Notarialna Kraków

Kancelaria Notarialna Kraków
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Kancelaria Notarialna Krakow (6)Użytkowanie wieczyste zapewnia prawie taki wachlarz uprawnień, jak ma to miejsce w przypadku klasycznego prawa własności. Jedyną różnicą, która ma istotne znaczenie dla kontrahentów takiej umowy, jest fakt, że użytkowanie wieczyste ma charakter terminowy. Taką umowę zawiera się na okres czasu nie krótszy niż lat czterdzieści, ale nie dłuższy niż dziewięćdziesiąt dziewięć. Bardzo istotne jest, że możliwe jest przedłużenie takiego prawa. Ponadto prawo to jest w pełni zbywalne – możliwe jest jego przeniesienie na inną osobę w drodze umowy bądź dziedziczenia. Kancelaria Notarialna Kraków umożliwi sporządzenie stosownego aktu notarialnego, z którego będzie wynikało, kto przejmuje prawa i obowiązki związane z prawem użytkowania wieczystego danej działki bądź domu. Bardzo ważne jest, że umowa o ustanowienie użytkowania wieczystego określa obowiązki, jakie ma użytkownik względem właściwej miejscowo gminy bądź Skarbu Państwa. Zazwyczaj obowiązki te polegają na konieczności utrzymania budynków gospodarczych.

About author

Related Articles