Zagadnienia franchisingu

Zagadnienia franchisingu
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Rynek jest pojęciem bardzo szerokim. Funkcjonuje na nim wiele instrumentów finansowych. Charakteryzuje się niezwykle szerokim polem prowadzonych na nim działalności gospodarczych.

Podmioty funkcjonują na nim na podstawie wielu rodzajów umów, zarówno nazwanych, jak i nienazwanych. Umowy nazwane wyróżniają się tym, iż ich konkretne nazwy zostały podane w Kodeksie Cywilnym. Należą do nich, między innymi, umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy umowa przewozu. Natomiast do umów nienazwanych należą takie typy jak: umowa factoringu lub umowa franczyzy.

Franchising jest swoistego rodzaju systemem sprzedaży towarów, usług i technologii. Polega on na tym, iż jedna strona zobowiązuję się udostępnić swój kapitał, druga natomiast oferuje odpowiednią koncepcję działalności. Umowa oparta jest o tzw. pakiet franczyzowy, który zawiera poszczególne prawa i obowiązki każdej ze stron.

Franczyza ponadto może dotyczyć znaku firmowego, marki, wiedzy technicznej i technologicznej, metod prowadzenia działalności gospodarczej, a także systemów określonego postępowania, czy innych niematerialnych praw własności (intelektualnej lub przemysłowej).

Franchising określa podmioty umowy franczyzy jako franczyzodawcę i franczyzobiorcę. Franczyzobiorca zobowiązany jest uiszczać na rzecz franczyzodawcy odpowiednie opłaty. Należą do nich świadczenia finansowe takie jak: opłaty podstawowe, opłaty bieżące oraz opłaty dodatkowe. Wiele dużych firm, o zakresie światowym, działa na podstawie umowy franczyzy. Zalicza się do nich między innymi: McDonald’s, TelePizza, czy Wedel.

Ponadto franczyzodawcami bardzo często są banki. Na podstawie franchisingu działają: Bank Zachodni WBK, AIG Bank Polska S.A., eurobank, Getin Bank. Innymi podmiotami, które skorzystały z tego rodzaju umowy są przedsiębiorstwa spożywczo – przemysłowe (np. Żabka).

About author

Related Articles