Radca prawny – skuteczna pomoc w sprawach prawa cywilnego

Radca prawny – skuteczna pomoc w sprawach prawa cywilnego

Radca prawny to specjalista zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej. W przypadku spraw dotyczących prawa cywilnego warto po pomoc udać się do radcy, który w takich sprawach się specjalizuje. Wtedy będziemy mieć pewność, że zajmie się on naszym przypadkiem kompleksowo.

Dla przeciętnego zjadacza chleba różne aspekty prawa i jego niuanse – także prawa cywilnego, gdyż to z niego korzystamy najczęściej – mogą okazać się zbyt zawiłe. A przecież każdego z nas w wyniku różnych zdarzeń losowych może spotkać konieczność założenia sprawy rozwodowej, o alimenty czy też sprawy spadkowej. A ponieważ, jak mawiają stare przysłowia: nieznajomość prawa szkodzi, a prawo choć twarde jest prawem i nie ma od jego zasad odstępstw, warto przy różnych sytuacjach skorzystać z usług specjalisty w tej dziedzinie, czyli radcy prawnego. Oferta usług nie tylko obejmuje reprezentowanie nas w sądzie, ale również szeroko rozumiane doradztwo.

Radca prawny – na co możemy liczyć?

Jak już wcześniej wspomniano, radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym, to szereg usług. Teraz przejdźmy więc do konkretów. Radca prawny przede wszystkim udziela porad i konsultacji prawnych, pomaga w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, sporządza opinie prawne, umowy czy też pisma procesowe oraz opracowuje projekty aktów prawnych. Radca prawny może też występować w sądach lub urzędach w charakterze pełnomocnika czy też obrońcy (a więc podobnie jak adwokat – trzeba wspomnieć o tym, że dziś różnice między zawodem adwokata a radcy prawnego zacierają się). Radcy prawni mogą prowadzić sprawy oparte o prawo karne, gospodarcze, administracyjne, handlowe i cywilne. Jeśli chodzi o to ostatnie, to właśnie radcy prawni specjaliści od prawa cywilnego są tymi, których gabinety są najczęściej odwiedzane.

Prawo cywilne – jakie działy obejmuje?

Prawo cywilne obejmuje szerokie spektrum sytuacji, to ono reguluje ich przebieg pomiędzy poszczególnymi osobami i ich zakres. Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest zaś Kodeks Cywilny. Prawo cywilne dzieli się na wiele różnych dziedzin: ogólną (regulującą zagadnienia wspólne dla wszystkich dziedzin prawa cywilnego), prawo rzeczowe (dotyczące rzeczy), prawo zobowiązań, prawo spadkowe i prawo rodzinne. W każdej z tych dziedzin możemy skorzystać z porady, wsparcia czy usługi reprezentowania nas przez radcę prawnego w urzędzie czy w sądzie.

Sprawy cywilne obejmują – w przeciwieństwie do spraw kryminalnych (gdzie oskarżona osoba jest ścigana z urzędu, a ofiara nie musi być stroną w sprawie) – zazwyczaj prywatne spory między osobami lub organizacjami. Do spraw cywilnych dochodzi wtedy, gdy jedna ze stron (pozwany) nie wykonał obowiązku prawnego należnego skarżącemu. Jeśli chodzi o bardziej konkretny zakres spraw cywilnych, to więcej w tym temacie w dalszej części artykułu.

Zakres spraw cywilnych

Zakres spraw cywilnych jest dosyć szeroki i przy każdej z niżej wymienionych opcji możemy udać się do radcy prawnego. Sprawy cywilne to między innymi:

  • sprawy o zapłatę,
  • postępowania egzekucyjne,
  • sprawy dotyczące zastawu i hipoteki,
  • sprawy rozwodowe.
  • sprawy o alimenty,
  • sprawy spadkowe, i wiele innych.

Pomoc w zakresie prawa cywilnego udzielona przez radcę prawnego to rozwiązanie, które chroni nas przed błędami wynikającymi z nieznajomości prawa, więc już jako taka gwarantuje większe powodzenie w każdej sprawie z powództwa cywilnego.

One thought on “Radca prawny – skuteczna pomoc w sprawach prawa cywilnego

Dodaj komentarz