Rzeczowe prawo do nieruchomości- własność

Prawo własności jest nie tylko kategorią ekonomiczną, ale również prawną. Biorąc pod uwagę sens ekonomiczny to własność można określić jako stosunek do dóbr materialnych, który obejmuje wszystkie formy w jakich należą one do konkretnych osób. Należy wspomnieć, że prawo własności, spośród reszty praw rzeczowych, zapewnia właścicielowi największe przywileje.

Czym zajmuje się prawnik rodzinny?

Do uprawnień właściciela należy zarówno posiadanie, używanie czy rozporządzanie rzeczą jak i jej zużycie czy pobieranie z niej pożytków. Warto dodać, że prawo własności można nabyć w sposób pierwotny czyli poprzez wywłaszczenie czy zasiedzenia jak i pochodny- na podstawie umowy przeniesienia własności lub orzeczenia sądu. W przypadku kiedy ta sama rzecz przysługuje kilku osobom w sposób nierozłączny można mówić o współwłasności. Jeżeli udziały współwłaścicieli we wspólnej rzeczy nie są konkretnie określone, mamy do czynienia z współwłasnością łączną, natomiast w przypadku kiedy każdy z nich posiada oznaczony udział- współwłasnością w częściach ułamkowych.

One thought on “Rzeczowe prawo do nieruchomości- własność

Dodaj komentarz