Prawa kobiety po ślubie

Obecnie są pary, które prawdopodobnie mają za sobą wiele lat miłości. Ale, co bardzo ciekawe, kilka z tych par woli pozostać razem, ale bez podpisywania aktu małżeństwa, pomijając prawa mężatki.

Jednak nadal istnieje dość duża populacja par, które planują zawrzeć związek małżeński. Dzieje się tak dlatego, że niektórzy uważają to za coś świętego, ponieważ jest to zgodne z ich religią i zasadami rodzinnymi. Inni uważają, że małżeństwo jest silniejszą demonstracją miłości.

Jeśli wśród planów, które masz na przyszłość jest ożenić się i na szczęście masz właściwą osobę przy swoim boku, to jest to ważna opcja i bardziej normalne niż myślisz. Ale jeśli uważasz, że nie jesteś z właściwą osobą i że po prostu nie widzisz siebie w małżeństwie z nim, możesz doskonale odmówić zawarcia małżeństwa.

Jeśli to nie jest twój przypadek i jesteś już o krok od tego „tak”, ważne jest, abyś wiedziała, jakie są twoje prawa jako żony, kiedy wchodzisz w ten związek. Za małżeństwem stoi wiele korzyści finansowych i prawnych. Wśród nich są:

Możesz kwalifikować się do odliczenia małżeńskiego od podatku od nieruchomości.

Kiedy jesteś w związku małżeńskim i twój współmałżonek umiera, majątek tego współmałżonka przechodzi na współmałżonka pozostającego przy życiu. Mimo że majątek ten jest wolny od podatku, dla partnerów domowych nie jest to rzeczywista korzyść.

Masz pytania na temat prawa?

Jako współmałżonek masz prawo do pewnych przywilejów, jeśli twój współmałżonek jest niepełnosprawny.

Może się zdarzyć, że twój współmałżonek ulegnie wypadkowi samochodowemu lub innemu wypadkowi i możesz mieć trudności z odwiedzeniem go w szpitalu lub gdziekolwiek jest hospitalizowany. W niektórych miejscach odwiedziny mogą składać tylko krewni.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim ze swoim współmałżonkiem, prawdopodobnie nie będziesz miała problemu, a sędzia może udzielić ci pewnego rodzaju upoważnienia do podejmowania decyzji finansowych lub dotyczących opieki zdrowotnej w imieniu współmałżonka. Sąd będzie mógł zadbać o twoje prawa jako mężatki, nawet jeśli rodzina twojego współmałżonka się z tym nie zgadza.

Możesz być w stanie uzyskać większą ochronę w przypadku śmierci współmałżonka.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, a twój współmałżonek umiera i nie pozostawia testamentu, państwo będzie mogło określić, gdzie trafi majątek twojego współmałżonka.