Utrata prawa do opieki nad dzieckiem

Kiedy rozmawiamy o opiece nad dzieckiem, mogą pojawić się różne myśli związane z problemami lub kłótniami. Należy jednak wiedzieć, że istnieją pewne podstawy prawne do przejęcia opieki nad dziećmi po separacji.

W przypadku rozstania ważne jest, aby zdecydować, kto będzie wychowywał dzieci i jak długo. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wypracowanie planu wychowawczego pomiędzy rodzicami a sądem prowadzącym sprawę.

Są jednak sytuacje, które mogą wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do całkowitej utraty opieki nad dziećmi. Powody te są określone w prawie opiekuńczym. I tutaj przyjrzymy się ogólnie najczęstszym przyczynom.

Co to jest utrata prawa do opieki nad dzieckiem?

W kategoriach prawnych, gdy rodzic traci opiekę nad dzieckiem, oznacza to, że stracił możliwość spędzania pełnego lub częściowego czasu z dzieckiem poza domem. Dzieje się tak, gdy dochodzi do sytuacji w których dzieci są w niebezpieczeństwie psychicznym i fizycznym. Niektóre z powodów utraty opieki nad dzieckiem to m.in. nieposłuszeństwo sądowe, przemoc fizyczna, zażywanie narkotyków. Kiedy pojawia się sytuacja utraty opieki nad dzieckiem, często udajemy się do sądu w celu dokonania ustaleń. Sądy zawsze stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i dzieci, nawet jeśli rodzice nie zgadzają się z decyzją.

Dla rodziców ważne jest, aby wiedzieć jakie działania decydują o utracie praw rodzicielskich. Istnieje kilka powodów, które prowadzą do tej deprywacji, w tym następujące:

Znęcanie się nad dziećmi

W niektórych domach istnieją różne oznaki, że dziecko cierpi z powodu znęcania się nad nim. Kiedy to nastąpi, staje się to automatycznie jedną z podstaw do odebrania opieki nad dziećmi. Czasami zdarza się, że rodzic jest współwinny i dlatego również poniesie konsekwencje.

Na ogół dotyczy to partnerów rodziców, którzy mieszkają z dziećmi, podczas gdy drugi rodzic pracuje lub opuszcza dom. Jeśli zdarzy się, że ojciec pozwoli swojej partnerce znęcać się nad dzieckiem, nie zgłaszając tego, prawdopodobnie straci prawo do opieki nad nim.

Nadużywanie substancji

Uzależnienia nie są uważane za pozytywny aspekt każdego gospodarstwa domowego, a tym bardziej podczas podejmowania decyzji w sprawie opieki nad dzieckiem. Sąd rodzinny uważa to za powód do odebrania opieki nad dziećmi, ponieważ zagraża to ich bezpieczeństwu.

Nadużywanie jakiejkolwiek substancji, czy to alkoholu, narkotyków czy papierosów, może postawić dziecko w niebezpiecznej sytuacji. Sądy rodzinne postrzegają to jako coś złego i jeśli zobaczą dowody na istnienie uzależnienia w domu, możesz ryzykować utratę opieki nad dzieckiem.