Różne oblicza równości

Kiedy dzierżawimy ziemię i mamy do niej prawo pierwokupu oznacza to, że mamy prawo do zakupu ziemi w pierwszej kolejności. Co w przypadku kiedy właściciel będzie chciał sprzedać ziemię? Należy wiedzieć, że o planowanej sprzedaży właściciel gruntu powinien nas powiadomić niezwłocznie po podjęciu decyzji. Trzeba pamiętać o tym, że prawo pierwokupu możemy realizować w ciągu miesiąca od terminu zawiadomienia o sprzedaży. Czy termin ten może okazać się dłuższy?

Prawa kobiety po ślubie

Tak termin ten może być dłuższy, ale pamiętajmy, że nie może być krótszy. Sprawdzić możemy do w umowie dzierżawy. Tam będą też opisane ewentualne inne warunki dotyczące kupna tej ziemi. Termin można także wydłużyć w drodze porozumienia o ile sprzedający wyrazi na to zgodę. Kiedy następuje wykonanie prawa pierwokupu? Należy wiedzieć, że wykonanie prawa pierwokupu następuje wtedy, kiedy dana osoba uprawniona złoży właścicielowi oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu. Następnie w ustalonym czasie zostanie zawarta umowa sprzedaży.